Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Αδυναμία δημιουργίας νέων λογαριασμών στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365

Λόγω προσωρινού προβλήματος είναι αδύνατη η δημιουργία νέων λογαριασμών στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ 365. Η υπηρεσία προσφέρεται ως έχει από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), από το οποίο αναμένεται ενημέρωση για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος.