Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Αδυναμία σύνδεσης σε υπηρεσίες λόγω λήξης κωδικού πρόσβασης του Ιδρυματικού λογαριασμού

Οι χρήστες που ενεργοποίησαν τον λογαριασμό τους στο Uregister πριν από 5 χρόνια και στο διάστημα αυτό δεν προέβησαν σε αλλαγή του κωδικού uregister, δεν θα μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα open eClass καθώς και στις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Η προκαθορισμένη πολιτική ασφάλειας επιβάλλει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης μετά από 4 χρόνια και 11 μήνες.

Συνεπώς αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία  θα πρέπει να προχωρήσετε στον ορισμό ενός νέου κωδικού πρόσβασης μέσα από το https://mypassword.uom.gr.