Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Λίστες αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου

Παρακαλούνται όσοι διδάσκοντες (ΠΔ407, εντεταλμένοι, κλπ)  αποκτούν μόνιμη σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να επικοινωνούν με το Helpdesk ώστε να δρομολογηθεί η εγγραφή τους στις λίστες αλληλογραφίας του Ιδρύματος (Μελών ΔΕΠ, Προσωπικού).