Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Λίστες αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου

Παρακαλούνται όσοι διδάσκοντες (ΠΔ407, εντεταλμένοι, κλπ)  αποκτούν μόνιμη σχέση εργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, να επικοινωνούν με το Helpdesk ώστε να δρομολογηθεί η εγγραφή τους στις λίστες αλληλογραφίας του Ιδρύματος (Μελών ΔΕΠ, Προσωπικού).