Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

ΝΕΑ Πύλη (Portal) Φοιτητολογίου

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 12.09.2023 ξεκινά η  λειτουργία της νέας Πύλης (Portal) Φοιτητολογίου. Η Πύλη αντικαθιστά τις υπηρεσίες Students Web και Class Web, οι  οποίες σύντομα θα καταργηθούν.

Η σύνδεση στην Πύλη (Portal) γίνεται μέσω του συνδέσμου https://sis-portal.uom.gr/ συμπληρώνοντας τα πεδία όνομα χρήστη και κωδικός του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού.

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε ανάλογα με την ιδιότητά σας το εγχειρίδιο για φοιτητές/τριες, για τους διδάσκοντες/ουσες και για τις Γραμματείες.