Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Το Τμήμα

Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής είναι η μονάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που έχει ως σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος καθώς και την εφαρμογή, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η λειτουργία του ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 με την ίδρυση του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, το οποίο αποτέλεσε την μετεξέλιξη της ΑΒΣΘ (Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης). Το εργαστήριό του, το οποίο τότε είχε 40 Η/Υ, εξυπηρετούσε τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος που ήταν τότε 5 στον αριθμό.

Η συνεχής αύξηση της δυναμικής του Ιδρύματος στα επόμενα χρόνια σε συνδυασμό με τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών οδήγησε στην επακόλουθη ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συνεχείς αναβαθμίσεις του εξοπλισμού, του λογισμικού και της υποδομής του δικτύου, αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν νέες δικτυακές και διαδικτυακές υπηρεσίες και εγκαταστάθηκαν ενοποιημένα πληροφοριακά συστήματα στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Το Τμήμα συνεχίζει να εξελίσσεται με σκοπό την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών πληροφορικής στους 17.000 ενεργούς φοιτητές, που αποτελούν σήμερα το δυναμικό των 8 προπτυχιακών και των 43 μεταπτυχιακών Τμημάτων, καθώς και στο διοικητικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα σήμερα στελεχώνεται από 20 άτομα τα οποία κατανέμονται στα εξής 5 Γραφεία: Διοικητικής Υποστήριξης ΚΥΔ, Εξυπηρέτησης Χρηστών (Help Desk), Διακοµιστών, Προσωπικών Υπολογιστών και Εργαστηρίων και Μηχανοργάνωσης, Εφαρµογών Λογισµικού και Διαδικτύου.

Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής καλείται να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς και εξωτερικούς φορείς, όπως το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), την ΕΛΣΤΑΤ, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την ΕΘΑΑΕ, τα ΜΜΕ κ.ά.