Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Ιδρυματικός λογαριασμός & υπηρεσίες

Το ΚΥΔ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ενεργή σχέση με το ίδρυμα έναν Ιδρυματικό Λογαριασμό (όνομα χρήστη/username, κωδικός πρόσβασης/password) που ενεργοποιείται μέσω της εγγραφής στο Ακαδημαϊκό Μητρώο. Για τους φοιτητές των 2 πρώτων κύκλων σπουδών το όνομα χρήστη ταυτίζεται με τον αριθμό μητρώου.

Με τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο από Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τη σχέση του μέλους με το ίδρυμα. Οι περισσότερες υπηρεσίες απευθύνονται προς όλους, ενώ κάποιες απευθύνονται αποκλειστικά σε ΦοιτητέςΚαθηγητέςΣυνεργάτες ή στο Διοικητικό Προσωπικό και διαθέτουν την αντίστοιχη σήμανση.

Κατά την απόκτηση νέας ιδιότητας (π.χ. απόφοιτος και νυν μεταπτυχιακός) απαιτείται νέα ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού. Σ’αυτή την περίπτωση δεν δημιουργείται νέος λογαριασμός αλλά συνδέεται το νέο όνομα χρήστη με τον υφιστάμενο και διατηρείται ο ισχύων κωδικός πρόσβασης.

Κατά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού θα χρειαστεί το κινητό τηλέφωνο ή το προσωπικό e-mail που είναι καταχωρισμένο στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας για την αναζήτηση. Για τους νεοεισελθόντες προπτυχιακούς φοιτητές, οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του υπουργείου.

Προσοχή: Μετά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού απαιτείται να ολοκληρωθεί μια διαδικασία συγχρονισμού πριν να είναι εφικτό να χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο συγχρονισμός εκτελείται αυτόματα, χωρίς δική σας ενέργεια, ωστόσο για την ολοκλήρωσή του απαιτείται ένα χρονικό διάστημα που συνήθως μπορεί να φτάσει έως και τις 6 ώρες.