Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Όροι χρήσης

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που ενδεικτικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, κ.ά., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, κ.λπ., που ενδεχομένως διασυνδέονται με τον ιστότοπο του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με τον ιστότοπο του.

Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο του και δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, που διασυνδέονται με αυτόν.

Κάθε πληροφορία ή οδηγία που αναφέρεται στον ιστότοπο του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποκαθιστά τα επίσημα έγγραφα, όπως κανονισμοί, εγκύκλιοι, κ.ά. Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες και οδηγίες του ιστότοπου, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι επίκαιρες, με τα σχετικά επίσημα έγγραφα και να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για διευκρινίσεις.