Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Εκλογή καθηγητών Α.Ε.Ι. (ΑΠΕΛΛΑ)

Η ΑΠΕΛΛΑ είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΔΕΤ που υποστηρίζει την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας επιτρέποντας την οργάνωση, τον έλεγχος και τη δημοσίευση των σχετικών διαδικασιών. Η χρήση της «ψηφιακής» υπηρεσίας συμβάλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και εξασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας τον άμεσο έλεγχο από το Υπουργείο Παιδείας και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.