Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)

Η Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) συμβάλει στην αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας και μεριμνά για την συντονισμένη προσέγγιση των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό. Απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους προσφάτως αποφοιτήσαντες προσφέροντας τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.