Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Επικαιροποίηση πληροφοριών της κεντρικής ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου

Μπορείτε να στέλνετε τα επικαιροποιημένο βιογραφικό, ερευνητικά ενδιαφέροντα, φωτογραφία κ.α. στον εντεταλμένο για θέματα ενημέρωσης της σελίδας του τμήματός σας υπάλληλο της Γραμματείας ή εναλλακτικά στο webmaster@uom.gr

Σε ό,τι αφορά τις δημοσιεύσεις, μπορείτε να συνδέεστε στην υπηρεσία https://sitepubs.uom.gr/admin/ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού και να προσθέσετε τις δημοσιεύσεις σας.