Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας αποκτά έναν λογαριασμό στην ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google. Με τον λογαριασμό αυτό έχει πρόσβαση σε μια θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της μορφής username@uom.edu.gr, στον αποθηκευτικό χώρο στο νέφος (Google Drive) και σε πλήθος άλλων χρήσιμων υπηρεσιών της Google.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός και ο λογαριασμός της ακαδημαϊκής πλατφόρμας της Google είναι δύο διαφορετικοί λογαριασμοί, με διαφορετικό σκοπό και κωδικό πρόσβασης!