Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Ιδρυματικός λογαριασμός

Με τον ιδρυματικό λογαριασμό αποκτάτε πρόσβαση σε ένα πλήθος υπηρεσιών οι οποίες χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες: στις Ιδρυματικές που φιλοξενούνται από το ΚΥΔ και στις Ομοσπονδιακές που παρέχονται σε συνεργασία με τρίτους φορείς όπως το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET). Δείτε στη βάση γνώσεων περισσότερες πληροφορίες για τον Ιδρυματικό Λογαριασμό.

Αν είστε φοιτητής, ενεργοποιήστε τον Ιδρυματικό Λογαριασμό αφού παραλάβετε μετά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο το προσωπικό σας δελτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός και ο λογαριασμός της ακαδημαϊκής πλατφόρμας της Google είναι δύο διαφορετικοί λογαριασμοί, με διαφορετικό σκοπό και κωδικό πρόσβασης!