Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Open eClass)

Η πλατφόρμα Open eClass ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Προσφέρει στο εκπαιδευτικό προσωπικό τη δυνατότητα να δημιουργεί τα Μαθήματα που διδάσκει και να προσφέρει το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, εκφωνήσεις και απαντήσεις ασκήσεων κ.λπ.). Οι φοιτητές που εγγράφονται στα μαθήματα μπορούν μέσω της πλατφόρμας να παραδίδουν τις εργασίες τους ή να λαμβάνουν μέρος σε προόδους.