Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πύλη Φοιτητολογίου για το εκπαιδευτικό προσωπικό

Η Πύλη (Portal) προσφέρει στο εκπαιδευτικό προσωπικό ένα πλήθος σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Φοιτητολογίου. Ενδεικτικά, οι διδάσκοντες/ουσες μπορούν να:

  • βλέπουν τα μαθήματα, τις τάξεις και τους φοιτητές τους για το τρέχον εξάμηνο και για παλαιότερα
  • καταχωρούν και να αποστέλλουν με ασφάλεια τα βαθμολόγια των τάξεων τους στη γραμματεία
  • αναζητούν προφίλ φοιτητών τους στα μαθήματα που δίδαξαν οι ίδιοι
  • βλέπουν εργασίες που έχουν αναλάβει την επίβλεψή τους