Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πύλη (Portal) Φοιτητολογίου

Η ΝΕΑ Πύλη (Portal) προσφέρει ένα πλήθος σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Φοιτητολογίου. Ενδεικτικά, οι φοιτητές/τριες μπορούν να:
  • βλέπουν τα μαθήματα του εξαμήνου τους και τη βαθμολογία τους
  • υποβάλλουν δήλωση μαθημάτων τρέχοντος εξαμήνου
  • παρακολουθούν τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου και της προσωπικής προόδου τους
  • καταθέτουν αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών