Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Τηλεκπαίδευση & τηλεδιάσκεψη

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει υποδομές, εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την παροχή και υποστήριξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.

Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχουν σε τηλεδιασκέψεις απευθείας μέσω του προσωπικού τους υπολογιστή εφόσον αυτός διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (κάμερα, μικρόφωνο).

Οδηγίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες, τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές καθώς και τις δυνατότητες τους μπορείτε να βρείτε εδώ.