Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας

Η υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εξαιρουμένων των συνεργατών. Εκτός από την ταυτοποίηση του μέλους, μέσω της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας προσφέρεται η δυνατότητα προς φοιτητές για έκδοση και χρήση εισιτηρίου με μειωμένο κόμιστρο για τις αστικές συγκοινωνίες (ΠΑΣΟ), καθώς και για αξιοποίηση προσφορών από φορείς και επιχειρήσεις.

Σημείωση: Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες και υποψήφιους διδάκτορες, η διαδικασία είναι διαφορετική από αυτή για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Α’ κύκλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε να συμβουλευθείτε τις οδηγίες και τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που βρίσκονται στη σελίδα της υπηρεσίας.

Προσοχή: Η υπηρεσία προσφέρεται και υποστηρίζεται από το ΕΔΥΤΕ. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής της.