Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Students’ Web)

Οι φοιτητές των προπτυχιακών Τμημάτων και των ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται μέσω Web στο δικτυακό τόπο Students’ Web λαμβάνοντας ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολουθούν, τα μαθήματα που έχουν δηλώσει και τις βαθμολογίες τους και να υποβάλλουν αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών. Επιπλέον, οι φοιτητές των Τμημάτων που το επιτρέπουν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων, την κατάλληλη περίοδο.  

Οδηγός Χρήσης της υπηρεσίας Students’ Web.
Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τις δηλώσεις μαθημάτων και συγγραμμάτων.