Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Υπηρεσία ονοματοδοσίας (DNS)

Η υπηρεσία ονοματοδοσίας (DNS) αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι του διαδικτύου που εξυπηρετεί τη μετάβαση από ανθρώπινα αναγνωρίσιμα ονόματα τομέων σε αντίστοιχες αριθμητικές διευθύνσεις IP. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται από το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η υπηρεσία DNS αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη πλοήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο.

Με τη βοήθεια της υπηρεσίας DNS, οι χρήστες του πανεπιστημίου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορες ιστοσελίδες και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, απλά πληκτρολογώντας το ανθρώπινα φιλικό όνομα τους. Οι αντίστοιχες αριθμητικές διευθύνσεις IP λαμβάνονται αυτόματα και αόρατα, διευκολύνοντας έτσι την πλοήγηση και εξασφαλίζοντας τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων και των εφαρμογών.

Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επιλέγει τους κατάλληλους διακομιστές DNS και διαχειρίζεται την υποδομή τους, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Επιπλέον, η υπηρεσία DNS μας επιτρέπει να παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις ονοματοδότησης για εσωτερικές χρήσεις του πανεπιστημίου, όπως την αντιστοίχιση ονομάτων σε εσωτερικές διευθύνσεις IP και τη διαχείριση των εγγραφών DNS για εσωτερικές υπηρεσίες και συστήματα.