Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Φοιτητολόγιο για τις Γραμματείες

Η ΝΕΑ Πύλη (Portal) προσφέρει ένα πλήθος σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών Φοιτητολογίου. Ενδεικτικά, το προσωπικό των Γραμματειών μπορεί να:

  • οργανώνει τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος
  • ανοίγει δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος
  • οριστικοποιεί τις βαθμολογίες που καταθέτουν οι διδάσκοντες στις τάξεις τους
  • διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών για την έκδοση πιστοποιητικών