Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Έχω Ιδρυματικό Λογαριασμό αλλά τώρα έχω αλλάξει ιδιότητα, πρέπει να κάνω κάτι;

Κατά την απόκτηση νέας ιδιότητας (π.χ. απόφοιτος και τώρα μεταπτυχιακός) απαιτείται νέα ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού. Σ’αυτή την περίπτωση δεν δημιουργείται νέος λογαριασμός αλλά συνδέεται το νέο όνομα χρήστη με τον υφιστάμενο και διατηρείται ο ισχύων κωδικός πρόσβασης.