Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Είμαι φοιτητής/τρια και έχω διπλή ιδότητα (2 usernames στο uRegister)

Στην περίπτωση που έχετε διπλή ιδιότητα (π.χ. προπτυχιακός/ή και ταυτόχρονα μεταπτυχιακός/ή) ο Ιδρυματικός λογαριασμός είναι ένας αλλά έχει δύο usernames (πχ bba00001 και mai00002). Χρειάζεται να γίνει δύο φορές η ενεργοποίηση Ιδρυματικού λογαριασμού με τη διαδικασία URegister. Το password είναι ΕΝΑ και κοινό, και είναι αυτό που δόθηκε κατά την πρώτη ενεργοποίηση. Ανάλογα με το ποιο username χρησιμοποιείται κατά την είσοδο στις υπηρεσίες, ενεργοποιείται η αντίστοιχη ιδιότητα (πχ ο bba00001 θα αναγνωρίζεται ως προπτυχιακός φοιτητής, ενώ ο mai00002 ως μεταπτυχιακός).