Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πώς συνδέομαι στην Πύλη (Portal) Φοιτητολογίου;

Η πρόσβαση στη Πύλη (Portal) Φοιτητολογίου γίνεται μέσω CAS (Central Authentication Services). Είναι τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού που δημιουργήσατε με τη διαδικασία URegister (Εύδοξος, ακαδημαϊκή ταυτότητα κ.λπ.).

  • Αν είστε φοιτητής/τριά ή εκπαιδευτικό προσωπικό, συνδεθείτε στην Πύλη εδώ.
  • Αν είστε προσωπικό Γραμματείας, συνδεθείτε στην Πύλη εδώ.