Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / Ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διατηρείτε 2 λογαριασμούς με διαφορετικό σκοπό και κωδικό πρόσβασης: 

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας αποκτά έναν λογαριασμό στην ακαδημαϊκή πλατφόρμα της Google. Με τον λογαριασμό αυτό έχει πρόσβαση σε μια θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της μορφής username@uom.edu.gr, στον αποθηκευτικό χώρο στο νέφος (Google Drive) και σε πλήθος άλλων χρήσιμων υπηρεσιών της Google.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός και ο λογαριασμός της ακαδημαϊκής πλατφόρμας της Google είναι δύο διαφορετικοί λογαριασμοί, με διαφορετικό σκοπό και κωδικό πρόσβασης!