Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Ποιά είναι η χωρητικότητα στο Google Drive μου (G-Suite);

Το όριο στο Google Drive είναι:

  • 10GB για τους φοιτητές/τριες
  • 200GB για τα μέλη ΔΕΠ 
  • 30GB για τα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ 
  • 30GB για το Διοικητικό Προσωπικό