Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πότε λήγει ο λογαριασμός μου (G-Suite);

Με την αποφοίτηση χάνεται το δικαίωμα χρήσης του λογαριασμού, ωστόσο δίνεται πρόσθετη περίοδος ~1 έτους κατά την οποία ο λογαριασμός διατηρείται για λόγους ομαλής μετάβασης. Μετά το διάστημα αυτό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προγραμματίζονται διαγραφές ανενεργών λογαριασμών. Πριν από κάθε οριστική διαγραφή ο χρήστης θα ενημερωθεί μέσω email.