Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πώς θα αποκτήσω Ιδρυματικό email (username@uom.edu.gr);

  • Αν είστε φοιτητής/τρια δε χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Πανεπιστήμιο θα λάβετε τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας email
    καθώς και οδηγίες ενεργοποίησής του στο προσωπικό σας email.
  • Αν είστε μέλος ΔΕΠ, προσωπικό ή συνεργάτης, επικοινωνήστε με το Help Desk του ΚΥΔ (help@uom.gr, τηλ. 2310891800).