Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό του Ιδρυματικού μου λογαριασμού (mypassword);

Εφόσον γνωρίζετε τον τρέχοντα κωδικό, συνδέεστε στην Υπηρεσία διαχείρισης κωδικού χρήστη και επιλέγετε “Αλλαγή Κωδικού”.

Η προκαθορισμένη πολιτική ασφάλειας του Uregister επιβάλλει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης Uregister μετά από 4 χρόνια και 11 μήνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή του password του Ιδρυματικού Λογαριασμού δεν επηρεάζει και το password του ακαδημαϊκού σας email.