Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πώς μπορώ να ενημερώσω το profile μου στο site (CV, Δημοσιεύσεις κ.α.);

Μπορείτε να στέλνετε τα επικαιροποιημένο βιογραφικό, ερευνητικά ενδιαφέροντα, φωτογραφία κ.α. στον εντεταλμένο για θέματα ενημέρωσης της σελίδας του τμήματός σας υπάλληλο της Γραμματείας ή εναλλακτικά στο webmaster@uom.gr

Σε ό,τι αφορά τις δημοσιεύσεις, μπορείτε να συνδέεστε στην υπηρεσία https://sitepubs.uom.gr/admin, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού και να προσθέσετε τις δημοσιεύσεις σας.