Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πώς μπορώ να συνδεθώ στην υπηρεσία Στατιστικών;

Η υπηρεσία Στατιστικών απευθύνεται στο προσωπικό του ιδρύματος και προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος των Γραμματειών για την συμπλήρωση των περιοδικών εκθέσεων που ζητούνται από το ΥΠΑΙΘ, την ΕΛΣΤΑΤ και άλλους φορείς, αλλά και για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών.

Προσοχή: Για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται ο λογαριασμός πρόσβασης στον Η/Υ και όχι ο Ιδρυματικός Λογαριασμός, εκτός εάν έχει οριστεί διαφορετικά.