Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πώς μπορώ να συνδεθώ στην Ψηφίδα;

Η σύνδεση στην ΨΗΦΙΔΑ πραγματοποιείται με τον Ιδρυματικό λογαριασμό σας.

Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς σας, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες αλλαγής κωδικού Ιδρυματικού λογαριασμού.