Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Microsoft 365 (Δήλος);

Στα μέλη του Πανεπιστημίου παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του συστήματος ΔΗΛΟΣ 365 μέσω του Ιδρυματικού λογαριασμού τους. Διατίθενται δηλαδή διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft. Τα χαρακτηριστικά των επί μέρους προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και βασικές οδηγίες για αυτές βρίσκονται on-line στο https://delos365.grnet.gr/guide/user, καθώς και στο portal του Office 365. Τα εργαλεία του Office 365 δεν εγκαθίστανται τοπικά στη συσκευή σας, αλλά είναι προσπελάσιμα μόνο μέσω διαδικτύου και του Web Browser που χρησιμοποιείτε. Η τεχνική υποστήριξη από το ΚΥΔ περιορίζεται αποκλειστικά στην ορθή λειτουργία του λογαριασμού σύνδεσης.