Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Στατιστικό πακέτο SPSS

Το λογισμικό SPSS είναι διαθέσιμο στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος με 3ετή άδεια χρήσης. Για την εγκατάσταση του SPSS στον Η/Υ του γραφείου σας, θα αποστείλετε το αίτημα στο Helpdesk (help@uom.gr), γνωστοποιώντας την την IP διεύθυνση του Η/Υ του γραφείου σας. Στη συνέχεια θα λάβετε απάντηση με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το SPSS από τα εργαστήρια Η/Υ του Πανεπιστημίου στα οποία είναι εγκατεστημένο. Προς το παρόν, δεν προβλέπεται η διάθεση του προγράμματος για εγκατάσταση στους προσωπικούς υπολογιστές των φοιτητών.