Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Τι είναι ο Ιδρυματικός λογαριασμός (uRegister);

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διατηρείτε 2 λογαριασμούς με διαφορετικό σκοπό και κωδικό πρόσβασης: 


O Ιδρυματικός Λογαριασμός (όνομα χρήστη/username, κωδικός πρόσβασης/password) ενεργοποιείται μέσω της εγγραφής στο Ακαδημαϊκό Μητρώο. Για τους φοιτητές/τριες των 2 πρώτων κύκλων σπουδών το όνομα χρήστη ταυτίζεται με τον αριθμό μητρώου.

Με τα στοιχεία του λογαριασμού αποκτάτε πρόσβαση σε ένα σύνολο από Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα με τη σχέση του χρήστη με το Πανεπιστήμιο. Οι περισσότερες υπηρεσίες απευθύνονται προς όλους, ενώ κάποιες απευθύνονται αποκλειστικά σε ΦοιτητέςΚαθηγητέςΣυνεργάτες ή στο Διοικητικό Προσωπικό και διαθέτουν την αντίστοιχη σήμανση.

Κατά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού θα χρειαστεί το κινητό τηλέφωνο ή το προσωπικό e-mail που είναι καταχωρισμένο στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας για την αναζήτηση. Για τους νεοεισελθόντες προπτυχιακούς φοιτητές, οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου.

Προσοχή: Μετά την ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού απαιτείται να ολοκληρωθεί μια διαδικασία συγχρονισμού πριν να είναι εφικτό να χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Ο συγχρονισμός εκτελείται αυτόματα, χωρίς δική σας ενέργεια, ωστόσο για την ολοκλήρωσή του απαιτείται ένα χρονικό διάστημα που συνήθως μπορεί να φτάσει έως και τις 6 ώρες.