Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης
& Πληροφορικής

Search
Close this search box.

Όταν συνδέομαι στην Πλατφόρμα δεν βλέπω τη λίστα μαθημάτων του Τμήματός μου

  1. Συνδεθείτε στην πλαρφόρμα και επιλέξτε από το μενού αριστερά Επιλογές χρήστη –> Το προφίλ μου
  2. Πατήστε το κουμπί Αλλαγή.
  3. Στο πεδίο Κατηγορία κάντε κλικ στο “+” και επιλέξτε το Τμήμα σας.
  4. Διαγράψτε την γενική κατηγορία “Πανεπιστήμιο Μακεδονίας” κάνοντας κλικ στο “x“. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τώρα εκεί μόνο το Τμήμα σας.
  5. Κάντε κλικ στο Υποβολή για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.